สิ่งที่ค้างอยู่ในใจ

posted on 07 Sep 2011 11:38 by weewee in PRIVATE
มันคงค้างคาอยู่ แต่อีกไม่นานคงจางหายไป
คงใช้วันเวลา ปลดปล่อยมันไป
สิ่งไม่ดีต่างๆ นานา ถ้อยคำ ข้อความที่ไม่เป็นดั่งใจ
สายน้ำแห่งเวลาจะเป็นตัวช่วยในการชะล้างสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอน
.
เหมือนที่เคยผ่านมา
เหมือนที่เคยผ่านไป
จิตใจที่กล้าแกร่งได้ ย่อมต้องเผชิญแรงเสียดทานที่หนักหน่วง
.
ชีวิตที่ผ่านพบ และพบเจอ ย่อมเผชิญอะไรหลายๆ อย่าง
เมื่อมี่จุดเริ่ม ย่อมมีจุดสิ้น นับเป็นสิ่งคู่นิรันดร์
ยอมรับต่อกฎเกณฑ์นี้เสมอมา
.
บางอย่างทิ้งช่วงยาว บางอย่างทิ้งช่วงสั้น
แต่เช่นไรวันจบย่อมมีมาเสมอ
.
มีผู้รู้บอกว่า การทำอะไรอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 7 ปี เซลล์ย่อมเปลี่ยน
ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
วันนั้นเมื่อมาถึง ใจยังคงหวิวไหว
บททดสอบแห่งชีวิต หนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามวัย
แต่ขอน้อมรับไว้ เพราะนี่ คือ ครูที่แท้จริง

Comment

Comment:

Tweet

ปรัชญาเกินไป ไม่เข้าใจครับ

#1 By HAKURO on 2011-09-07 21:50